Alpenverein-Edelweiss/Registračný systém OEAV

D - ALPENVEREIN registrácia

  • Rodičia (A+B2) + Deti ZDARMA - 118€
  • Rodič samoživiteľ (samostatne žijúci rodič, A) + Deti ZDARMA - 66€

Zvýhodnené Rodinné ČlenstvoRodič č.1 alebo Samoživiteľ

-

Pre nového člena platné už od od 1.9.2022

Áno     Nie    

Rodič č.2 / Samoživiteľ nevypĺňa

-

Dieťa č.1

-

Dieťa č.2

-

Dieťa č.3

-

Step 3: Kontaktné údaje - spoločné

V prípade, že si želáte kartu odoslať na inú adresu, napíšte adresu doručenia karty do Poznámky.