Alpenverein-Edelweiss/Registračný systém OEAV

B2 - ALPENVEREIN registrácia

  • manžel-manželka / partner-partnerka, teda partner člena A - partneri musia mať rovnaké miesto trvalého pobytu
  • Ak je už jeden z partnerov na daný rok "členom A", je potrebné zadať jeho AV číslo.
  • V prípade registrácie obidvoch partnerov prosím, vyplňte formulár - v tomto prípade pole číslo AV ostane prázdne.


1. Partner "A" (61 €)

-

2. Partner B2 (47 €)

-

Spoločné údaje partnerov/manželov

V prípade, že si želáte kartu odoslať na inú adresu, napíšte adresu doručenia karty do Poznámky.